Kto sme | Profil spoločnosti

UNIQA investiční společnost, a.s. organizačná zložka Slovensko

Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť.

Našou kľúčovou aktivitou je obhospodarovanie podielových fondov a vytváranie investičných programov šitých na mieru potrebám našich klientov. Zároveň obhospodarujeme inštitucionálne portfólia v rámci skupiny UNIQA.

V Slovenskej republike je investičná činnosť skupiny UNIQA reprezentovaná UNIQA investiční společnost, a.s. organizačná zložka Slovensko. Investičná spoločnosť zdieľa etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny UNIQA a predovšetkým jej strategické vízie v pohľade na kapitálový trh a region strednej a východnej Európy, ktoré premieta do obhospodarovania majetku svojich zákazníkov.

O spoločnosti

V roku 1992 vstúpila na český trh spoločnosť Credit Suisse First Boston. Táto spoločnosť položila základy investičného bankovníctva v ČR a stala sa zakladajúcim členom Burzy cenných papierov Praha. Medzi rokmi 1992–1995 začala pod touto investičnou bankou pôsobit spoločnosť Credit Suisse Asset Management. V roku 2006 spoločnosť už pod názvom Winterthur Asset Management (Praha) a.s. získala povolenie ČNB k činnosti investičnej spoločnosti a po akvizícii skupiny Winterthur skupinou AXA bola následne premenovaná na AXA investiční společnost a.s. V roku 2007 vstúpila AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko na slovenský trh. Dňa 15.10.2020 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 bola prejmenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V súčasnej dobe sme úspešným obhospodarovateľom aktív na slovenskom trhu a členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).

Magazín Patálie