< Späť na prehľad oznámenia

Oznam pre AXA klientov

Vážení klienti,
vitajte v UNIQA!

K 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Spoločnosti AXA v týchto krajinách postupne prejdú pod značku UNIQA.

Chceme Vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností AXA do skupiny UNIQA neznamená pre Vás žiadnu zmenu a z Vašej strany nie je potrebné podnikať žiadne kroky.

Od 15. 1. 2021 sa budeme, už pod značkou UNIQA, starať aj o AXA-zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia, ako aj AXA-zmluvy o investíciách v podielových fondoch a investičných programoch.

Zoznámte sa, prosím, s nasledujúcimi informáciami.

K 15. 1. 2021 sa menia identifikačné a kontaktné údaje AXA spoločností, nasledovne:

 

AXA pojišťovna a.s, pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, budú aj naďalej vystupovať pod svojím obchodným menom až do zlúčenia s UNIQA pojišťovnou, a.s., ktoré nastane v priebehu roku 2021 a budeme Vás o ňom riadne a včas informovať.

Zoznámte sa, prosím, s nasledujúcimi informáciami.

K 15. 1. 2021 sa menia kontaktné údaje spoločností AXA pojišťovna a.s, pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu nasledovne:

 

V týchto dňoch dokončujeme aj zmenu označenia AXA-obchodných miest a pobočiek logom UNIQA. Chceme Vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností AXA pod značku UNIQA neznamená pre obsluhu klientov žiadnu zmenu. Aj naďalej môžu klienti AXA na všetkých doteraz používaných obchodných miestach využívať produkty a služby, tak ako boli doteraz zvyknutí.

Zoznam všetkých AXA-obchodných miest nájdete tu.
V priebehu druhej polovice roku 2021 budú klienti AXA môcť pre vybavenie svojich požiadaviek využívať aj sieť už jestvujúcich pobočiek spoločnosti UNIQA.

Vyššie uvedené zmeny sa nijak nedotýkajú súčasných klientov spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s.

Dlhoročné skúsenosti oboch značiek s pôsobením na našich trhoch sú zárukou, že budeme spoločne pod značkou UNIQA poskytovať produkty a služby tej najvyššej kvality.

 

Vaša UNIQA

Magazín Patálie