UNIQA linka

02 3260 0100 zo zahraničia +421 232 600 100 info@uniqa.sk Pondelok - Piatok 08:00 - 18:00

Komunikujme spolu moderne, komunikujme spolu elektronicky

Potrebujete k nám zaslať žiadosť, foto dokumentáciu, výpoveď zmluvy? Na poštu už chodiť nemusíte, ušetrite čas i peniaze. Zašlite nám dokumenty elektronicky, prostredníctvom našej E-podateľne. Naša E-podateľňa predstavuje jednoduchú a bezpečnú cestu. Zároveň je to od nás pre vás odporúčaná forma zasielania dokumentácie k nám.

axa e-podatelna

Nahrajte dokument

 

Upozornenie:

Dokumenty typu nová zmluva a dokumenty, ktoré vyžadujú úradne overený podpis klienta (napr. žiadosť o výplatu dávky) nie je možné zasielať prostredníctvom E-podateľne. Tieto dokumenty nám, prosím, zasielajte poštou.
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že doručenie písomností určených spoločnosti UNIQA investiční spoločnost a.s., organizačná zložka Slovensko na adresy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev, lokálnych kancelárií a obchodných zastúpení nemá potrebné právne účinky. Dokumenty je potrebné vždy doručiť na korešpondenčnú adresu: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Magazín Patálie