Prehľad fondov | Prehľad fondov

Názov fondu ISIN Mena Aktuálna hodnota Typ fondu Investičný horizont
UNIQA EUR Konto CZ0008472586 EUR 0,045022 EUR Zmiešaný konzervatívny Min. 1 rok
UNIQA CZK Konto CZ0008472602 EUR 0,044621 EUR Zmiešaný konzervatívny Min. 1 rok
UNIQA Eurobond CZ000847367 EUR 0,031612 EUR Dlhopisový Min. 3 roky
UNIQA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 EUR 0,050945 EUR Dlhopisový Min. 3 roky
UNIQA CEE Akciový fond CZ0008472594 EUR 0,037513 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Realitní fond CZ0008472776 EUR 0,045018 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Selection Global Equity CZ0008472883 EUR 0,078980 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Selection Emerging Equity CZ0008472891 EUR 0,048843 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Selection Opportunities CZ0008472917 EUR 0,045426 EUR Zmiešaný Min. 5 rokov
UNIQA Small Cap Portfolio CZ0008474665 EUR 0,054296 EUR Akciový Min. 5 rokov

Magazín Patálie