Prehľad fondov | Prehľad fondov

Názov fondu ISIN Mena Aktuálna hodnota Typ fondu Investičný horizont
UNIQA EUR Konto CZ0008472586 EUR 0,045075 EUR Zmiešaný konzervatívny Min. 6 mesiacov
UNIQA CZK Konto CZ0008472602 EUR 0,043589 EUR Konzervatívny Min. 6 mesiacov
UNIQA Eurobond CZ000847367 EUR 0,031666 EUR Dlhopisový Min. 3 roky
UNIQA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 EUR 0,050636 EUR Dlhopisový Min. 3 roky
UNIQA CEE Akciový fond CZ0008472594 EUR 0,034933 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Realitní fond CZ0008472776 EUR 0,040525 EUR Akciový Min. 5 rokov
UNIQA Selection Global Equity CZ0008472883 EUR 0,074136 EUR Akciový Fond Fondov Min. 5 rokov
UNIQA Selection Emerging Equity CZ0008472891 EUR 0,050119 EUR Akciový Fond Fondov Min. 5 rokov
UNIQA Selection Opportunities CZ0008472917 EUR 0,044094 EUR Zmiešaný Fond Fondov Min. 5 rokov
UNIQA Small Cap Portfolio CZ0008474665 EUR 0,053589 EUR Akciový fond fondov Min. 5 rokov

Magazín Patálie