25.2.2021:0,045075 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | UNIQA EUR Konto

Investičná stratégia fondu

Jej cieľom je rast hodnoty podielových listov podielnikov za podmienky, že rizikový profil fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Cieľ je dosahovaný investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika.

Majetok fondu je tvorený najmä nástrojmi peňažného trhu a štátnymi dlhopismi, dlhopismi nadnárodných inštitúcií a bánk, dlhopismi obchodných spoločností, komunálnymi dlhopismi denominovanými v EUR:

  • Štátne dlhopisy
  • Dlhopisy nadnárodných inštitúcií a bánk
  • Dlhopisy obchodných spoločností
  • Komunálne dlhopisy

Profil typického investora

Fond je určený konzervatívnym investorom, ktorí preferujú iba nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu a majú záujem investovať financie na krátku dobu, alebo si nie sú istí, kedy presne budú svoje peniaze potrebovať. Typický investor tohto fondu spravidla akceptuje len nízke kolísanie hodnoty investície.

Magazín Patálie