25.2.2021:0,074136 EUR Zmena (%):-1,43 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | UNIQA Selection Global Equity

Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie majetku prostredníctvom investícií do renomovaných zahraničných fondov kolektívneho investovania zameraných na akcie najväčších spoločností v rámci celého sveta alebo jednotlivých regiónov. Geografická a sektorová štruktúra portfólia nie je obmedzená a neustále je prispôsobovaná aktuálnej situácii na svetových finančných trhoch s cieľom dosiahnutia priaznivého pomeru medzi rizikom a výnosom.

Profil typického investora

Fond je určený dynamickým investorom, ktorí majú záujem o širokú diverzifikáciu investícií do akcií najvýznamnejších svetových spoločností a aktívny prístup k správe finančných prostriedkov prostredníctvom výberu kvalitných podkladových fondov. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko kolísania hodnoty investície s cieľom dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.

Magazín Patálie