25.2.2021:0,050119 EUR Zmena (%):-0,96 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | UNIQA Selection Emerging Equity

Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie majetku prostredníctvom investícií do renomovaných zahraničných fondov kolektívneho investovania zameraných na investície do akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch celého sveta. Geografická a sektorová štruktúra portfólia nie je obmedzená a neustále je prispôsobovaná aktuálnej situácii na svetových finančných trhoch s cieľom dosiahnutia priaznivého pomeru medzi rizikom a výnosom.

Profil typického investora

Fond je určený dynamickým investorom, ktorí majú záujem o širokú diverzifikáciu investícií do akcií spoločností pôsobiacich na globálnych rozvíjajúcich sa trhoch a aktívny prístup k správe finančných prostriedkov prostredníctvom výberu kvalitných podkladových fondov. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko kolísania hodnoty investície s cieľom dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.

Magazín Patálie