25.2.2021:0,040525 EUR Zmena (%):-1,22 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | UNIQA Realitní fond

Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investícií. Fond investuje najmä do akcií spoločností, ktoré pôsobia v oblasti nehnuteľností a pozemkov, ďalej do spoločností podnikajúcich v oblasti stavebníctva a firiem, ktoré sa zaoberajú financovaním uvedených aktivít. Fond taktiež investuje do štandardných fondov cenných papierov realitných spoločností. Fond nemá regionálne obmedzenie.

Profil typického investora

Realitní fond je určený investorom, ktorí majú záujem o investovanie na realitnom trhu najmä prostredníctvom spoločností pôsobiacich v sektore nehnuteľností a sú ochotní akceptovať vyššiu kolísavosť hodnoty investície výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko vyplývajúce z koncentrácie investícií do jedného odvetvia, v ktorom vidia potenciál zhodnotenia svojich investícií.

Magazín Patálie