Ceny podielových listov platné k 23.07.2021

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,044967 EUR -0,06 -0,17 -0,31 -0,52 -1,64 -1,50 -0,55 -0,30 12,55
UNIQA CZK Konto 0,044324 EUR -0,96 0,70 1,82 2,74 2,81 6,90 0,93 1,34 10,94
UNIQA EUROBOND 0,031727 EUR 0,25 0,27 -0,19 1,83 0,94 -0,62 0,31 -0,12 5,76
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,050772 EUR -0,65 0,38 -0,75 -1,18 0,76 0,13 0,25 0,03 27,08
UNIQA CEE Akciový fond 0,039224 EUR -0,78 10,54 13,61 25,60 10,89 35,14 3,50 6,20 -1,83
UNIQA Realitní fond 0,047018 EUR 2,30 6,65 17,34 29,06 23,44 37,42 7,27 6,56 15,02
UNIQA Selection Global Equity 0,083821 EUR 3,34 5,60 13,25 24,59 35,00 56,73 10,51 9,39 95,12
UNIQA Selection Emerging Equity 0,050300 EUR -1,93 0,12 -0,39 17,63 19,09 30,82 5,99 5,51 17,09
UNIQA Selection Opportunities 0,047251 EUR 1,68 3,94 6,63 14,07 21,28 24,58 6,64 4,49 9,99
UNIQA Small Cap Portfolio 0,055942 EUR -0,96 1,16 7,83 34,78 19,49 42,61 6,11 7,35 55,10
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 23.07.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,45 1,39 2,30 4,71 7,33 10,03 2,23 1,72
Progresívny profil 0,47 3,47 5,45 12,49 14,02 22,81 4,33 3,97
Akciový profil 0,72 5,40 9,68 22,50 22,47 39,71 6,92 6,85
Rastový profil 0,78 3,06 8,44 25,43 25,22 43,13 7,74 7,37
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 23.07.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,01 0,64 0,58 1,44 2,64 2,98 0,81 0,53
Vyvážený profil 0,44 3,78 5,81 12,16 12,46 21,72 3,84 3,77
Dynamický profil 1,11 5,92 10,92 22,89 22,79 39,73 7,01 6,85
Progresívny profil -0,52 5,49 8,35 22,66 17,84 35,80 5,57 6,28
Small cap portfólio -0,96 1,16 7,83 34,78 19,49 42,61 6,11 7,35
Hore

Magazín Patálie