Ceny podielových listov platné k 14.05.2021

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,045022 EUR -0,04 -0,16 -0,26 -0,33 -1,63 -1,36 -0,54 -0,27 12,68
UNIQA CZK Konto 0,044621 EUR 1,74 0,95 3,77 8,56 2,47 7,65 0,82 1,48 11,68
UNIQA EUROBOND 0,031612 EUR -0,03 -0,48 0,44 5,13 0,18 -0,53 0,06 -0,11 5,37
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,050945 EUR 0,85 -0,80 -0,08 2,89 -0,76 1,15 -0,25 0,23 27,51
UNIQA CEE Akciový fond 0,037513 EUR 5,04 7,31 22,96 34,32 1,08 32,98 0,36 5,86 -6,11
UNIQA Realitní fond 0,045018 EUR 2,67 10,39 17,24 36,70 19,58 38,56 6,14 6,73 10,13
UNIQA Selection Global Equity 0,078980 EUR -0,35 4,07 11,81 28,47 33,46 56,78 10,09 9,40 83,85
UNIQA Selection Emerging Equity 0,048843 EUR -2,34 -6,96 6,93 27,49 12,83 40,65 4,10 7,05 13,70
UNIQA Selection Opportunities 0,045426 EUR 0,41 0,48 6,68 17,85 16,00 25,26 5,07 4,60 5,75
UNIQA Small Cap Portfolio 0,054296 EUR -1,82 -0,77 20,15 48,70 20,69 44,72 6,46 7,66 50,53
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 14.05.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,29 0,20 2,39 7,15 5,67 10,53 1,73 1,82
Progresívny profil 0,74 0,95 7,52 17,16 10,07 23,87 3,11 4,15
Akciový profil 0,88 2,40 13,41 29,45 17,08 41,82 5,26 7,18
Rastový profil -0,96 0,37 13,09 33,69 23,06 45,87 7,10 7,80
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 14.05.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,34 -0,29 0,85 3,53 1,32 3,51 0,40 0,63
Vyvážený profil 1,08 1,63 7,98 16,59 8,60 22,15 2,64 3,85
Dynamický profil 1,27 3,64 13,91 29,43 17,57 40,95 5,41 7,04
Progresívny profil 1,31 1,59 14,86 31,24 10,87 38,99 3,41 6,78
Small cap portfólio -1,82 -0,77 20,15 48,70 20,69 44,72 6,46 7,66
Hore

Magazín Patálie