Ceny podielových listov platné k 25.02.2021

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,045075 EUR -0,06 -0,14 -0,27 -0,99 -1,44 -1,10 -0,48 -0,22 12,82
UNIQA CZK Konto 0,043589 EUR -0,13 0,23 0,12 -3,29 -0,82 5,42 -0,27 1,06 9,10
UNIQA EUROBOND 0,031666 EUR -0,39 0,10 1,22 -0,65 0,02 0,69 0,01 0,14 5,55
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,050636 EUR -1,19 -1,17 -1,64 -2,99 -2,15 0,04 -0,72 0,01 26,74
UNIQA CEE Akciový fond 0,034933 EUR 0,77 8,47 12,81 -1,80 -8,18 26,23 -2,80 4,76 -12,57
UNIQA Realitní fond 0,040525 EUR 1,92 2,20 10,69 -5,96 9,59 32,97 3,09 5,86 -0,87
UNIQA Selection Global Equity 0,074136 EUR 0,25 3,60 8,38 5,65 24,85 51,34 7,66 8,63 72,58
UNIQA Selection Emerging Equity 0,050119 EUR -1,30 7,76 15,52 13,78 11,40 49,44 3,65 8,36 16,67
UNIQA Selection Opportunities 0,044094 EUR -0,74 3,31 5,69 3,78 12,32 24,00 3,94 4,39 2,64
UNIQA Small Cap Portfolio 0,053589 EUR 3,01 13,91 26,58 15,03 20,20 48,89 6,31 8,28 48,57
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 25.02.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,50 0,61 1,37 0,03 3,73 9,51 1,14 1,66
Progresívny profil -0,41 3,16 5,78 2,16 6,07 22,42 1,86 3,91
Akciový profil 0,06 5,69 11,24 4,48 10,45 40,01 3,21 6,89
Rastový profil 0,76 7,43 15,12 9,33 18,75 46,57 5,85 7,91
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 25.02.2021

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,55 0,02 0,14 -0,97 0,37 3,07 0,10 0,55
Vyvážený profil -0,27 3,02 5,35 1,14 4,41 20,01 1,32 3,50
Dynamický profil 0,25 5,19 10,50 2,99 10,41 37,92 3,20 6,57
Progresívny profil 0,01 7,07 13,24 4,76 4,73 38,70 1,42 6,70
Small cap portfólio 3,01 13,91 26,58 15,03 20,20 48,89 6,31 8,28
Hore

Magazín Patálie