Ako uzatvoriť zmluvu | Ako investovať

Investovať do našich fondov je jednoduché

Ako uzatvoriť zmluvu pre podielové fondy?

 • Dohodnite si stretnutie alebo nás navštívte na pobočke
 • Bude s vami uzatvorená Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a odkupu podielových listov
 • Po doručení akceptácie môžete začať investovať do ktoréhokoľvek z našich podielových fondov
 • Pre realizáciu investície zašlite finančné prostriedky na číslo účtu vybraného fondu. Zistite číslo účtu vášho fondu
 • Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo vašej zmluvy
 • Po pripísaní finančných prostriedkov na účet fondu budú automaticky nakúpené podielové listy fondu
 • Podielové listy môžete kedykoľvek odkúpiť naspäť (on-line alebo prostredníctvom písomnej žiadosti). Finančné prostriedky vám budú zaslané obvykle do 3 pracovných dní (zo zákona max. 15 dní) na účet uvedený v žiadosti

Ako uzatvoriť zmluvu pre programy pravidelného investovania?

 • Dohodnite si stretnutie alebo nás navštívte na pobočke
 • Bude s vami uzatvorená Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a výmeny podielových fondov Tempo
 • Po doručení akceptácie môžete začať investovať
 • Pre realizáciu investície zašlite finančné prostriedky na číslo účtu pre program pravidelného investovania, ktoré je uvedené v oznámení o akceptácií. Zistite číslo účtu vášho fondu.
 • Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo vašej zmluvy
 • Po pripísaní finančných prostriedkov na účet programu prebehne investovanie do zvoleného portfólia fondov
 • Podielové listy môžete kedykoľvek odkúpiť naspäť prostredníctvom písomnej žiadosti. Finančné prostriedky vám budú zaslané obvykle do 3 pracovných dní (zo zákona max. 15 dní) na účet uvedený v žiadosti
Elektronická komunikácia / moja UNIQA
 • Pri uzatvorení zmluvy automaticky získate on-line prístup do vášho osobného účtu v časti moja UNIQA
 • Na prihlásenie použite číslo vašej zmluvy, po prihlásení budete mať prístup ku všetkým zmluvám uzatvorených v rámci UNIQA
 • PIN je jednotný pre všetky zmluvy uzatvorené v rámci UNIQA
 • V prípade straty PIN o neho jednoducho zažiadajte na moja UNIQA v časti Žiadosti o vydanie alebo obnovu PIN
 • Získate okamžitý prehľad o všetkých investíciách a sledujete vývoj svojho portfólia on-line
 • Môžete si zapnúť zasielanie potvrdenia nákupu podielových listov na váš e-mail alebo pravidelné zasielanie výpisov
 • Kontaktné údaje môžete meniť pohodlne z domu
Aktívny prístup do on-line účtu
 • Slúži pre aktívne zadávanie pokynov na vašom investičnom účte
 • K aktivácií tejto služby použite formulár Žiadosť o zriadenie prístupu k aktívnym operáciám
 • Podpis na formulári musí byť úradne overený (ide o on-line nakladanie s vašimi finančnými prostriedkami)
 • O aktivácií služby budete informovaný prostredníctvom SMS
 • Teraz môžete pohodlne z domu vykonávať odkupy podielových listov v ľubovoľnej výške alebo zmeny v rámci programov pravidelného investovania
 • Prostredníctvom jedného aktívneho prístupu si môžete túto službu jednoducho aktivovať aj pre vaše ďalšie zmluvy uzatvorené s UNIQA investičnou spoločnosťou

Magazín Patálie